Történelem

9.-10.-11.-12. évfolyamosoknak

————–9.Évfolyam—————————————————-

1. Az őskor

2. Az_ókori_kelet_világa (csak a folyammenti államok)
+Videóanyag ZanzaTV

3. Az_ókori_Kelet_kultúrája

4. Hellász_története (esemény- és művelődéstörténet)

5. Az_ókori_Hellász (politika- és gazdaságtörténet)
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

6. Az_ókori_Róma_és_a_Római_Birodalom_története
+Videóanyag ZanzaTV

7. A_római_köztársaság_válsága
+Videóanyag ZanzaTV

8. Pannónia_provincia

9. A_kereszténység
+Videóanyag ZanzaTV

10. Az_iszlám
+Videóanyag ZanzaTV

11. Az_államalapítás
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

12.Az Árpádok_kora

13.Az_Aranybulla

14. IV. Béla

15. Anjou_királyaink_kora
+Videóanyag ZanzaTV

16. Luxemburgi_Zsigmond

17.Hunyadi_János

18.Hunyadi_Mátyás
+Videóanyag ZanzaTV

19. Mátyás reneszánsz udvara (olvasmány)
+Videóanyag ZanzaTV

20. II. Ulászló_uralma

————–10.Évfolyam—————————————————-

21. A_frank_birodalom

22. A_pápák_és_császárok_küzdelmei

23. A kora_középkor_gazdasága
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

24. A középkori_város
+Videóanyag ZanzaTV

25. Séta_a_középkori városokban (olvasmány)

26. A rendi_fejlődés a XIII- XV. században

27. A lovagrendek (olvasmány)

28. A_nagy_földrajzi_felfedezések és következményeik
+Videóanyag ZanzaTV

29. A_reformáció
+Videóanyag ZanzaTV

30. Anglia_a_Tudor-abszolutizmus_korában

31. Az_angol_polgári_forradalom
+Videóanyag ZanzaTV

32. Európa_politikatörténete_a XV-XVII. századben
+Videóanyag ZanzaTV

33. A Napkirály_udvarában (olvasmány)

34. A török_benyomulása, az_ország_részekre_szakadása
+Videóanyag ZanzaTV

35. A_török_berendezkedés_Magyarországon
+Videóanyag ZanzaTV

36. Az Erdélyi Fejedelemség_története
+Videóanyag ZanzaTV

37. A várháborúk._Kísérletek_az_ország_egyesítésére
+Videóanyag ZanzaTV

38. A török_kiűzése

39. A Rákóczi-szabadságharc
+Videóanyag ZanzaTV

40. Magyarország_a_XVIII. században
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

41. A reformkor
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

42. 1848_március_15. A 12 pont és az áprilisi törvények. A Batthyány-kormány
+Videóanyag ZanzaTV

43. Az 1848-49-es szabadságharc
+Videóanyag ZanzaTV

————–11.Évfolyam—————————————————-

44. Az_ipari_forradalom és következményei
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

45. Változások_Európa_térképén_a_XIX. században
+Videóanyag ZanzaTV

46. Az USA a XIX. században

47. A 2. ipari forradalom
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

48. A gyarmatosítás
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

49. Az_USA_születése

50. A felvilágosodás
+Videóanyag ZanzaTV

51. Napóleon

52. Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

53. Az első világháború
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

54.A Szovjetunió a két világháború között
+Videóanyag ZanzaTV

55. A_nagy_gazdasági_világválság
+Videóanyag ZanzaTV

56. Adolf Hitler és a nácizmus
+Videóanyag ZanzaTV

57. A második_világháború_nemzetközi_eseményei
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

58. A_holocaust
+Videóanyag ZanzaTV

59. Az őszirózsás_forradalom

60. Az első Magyar_Népköztársaság

61. A magyar_tanácsköztársaság
+Videóanyag ZanzaTV

62. A_trianoni_béke
+Videóanyag ZanzaTV

63. Magyarország_határváltozásai (olvasmány)

64. A_bethleni_konszolidáció
+Videóanyag ZanzaTV

65. Magyarország_a_II. világháborúban
+Videóanyag ZanzaTV

————–12.Évfolyam—————————————————-

66. A_Föld_a_II._világháború_után
+Videóanyag ZanzaTV

67. A_modern_demokráciák_működése
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

68. Hazánk_a_II. világháboru_után (1945-1947)
+Videóanyag ZanzaTV

69. A_kommunista_fordulat. A Rákosi-diktatúra
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

70. A_moszkovita_négyesfogat (olvasmány)

71. Miatyánk 1956-ból (olvasmány)
+Videóanyag ZanzaTV

72. A_Kádár-rendszer_kialakulása_és_mindennapjai
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

73. A_rendszerváltás_Magyarországon (röviden)
+Videóanyag ZanzaTV

74. A rendszerváltás Magyarországon (bővebben)
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV
+Videóanyag ZanzaTV

75. A_magyar_címer_története (olvasmány)