Munkatársaink

Vezetőség:

Demeterné Berencsi Tünde – főigazgató
Palatinus-Kelemen Andrea – főigazgató-helyettes

Pedagógusok – tanított tantárgyak
Ács Gábor – matematika
Bakos Attila – testnevelés
Cornuta Zsolt – matematika
Dr. Krakompergerné Aros Adrienn – biológia
Erdei Tamás – rajz és vizuális kultúra – művészetek
Farkasné Kiss Krisztina – matematika
Fekete Ildikó – földrajz-fenntarthatóság-történelem
Fórizs Annamária – német nyelv
Kissné Galuska Anikó – ének-zene
Krizsóné Kőházi Andrea Ilona – digitális kultúra-kémia
Palatinus-Kelemen Andrea – magyar nyelv és irodalom – történelem
Pappné Juhász Enikő – magyar nyelv és irodalom
Pusztai Mártonné – történelem
Rácz Kamilla – gyógypedagógus
Sándor József Bence – magyar nyelv és irodalom – történelem – állampolgári ismeretek
Serényi Zoltán – fizika-kémia
Szeifert Diána – matematika
Szentirmai Péter – német nyelv-történelem
Tőzsér-Dézsán Enikő – testnevelés-dráma és tánc
Vass-Koi Viktória – angol nyelv
Végh-Radócz Zsuzsanna – angol nyelv

Gyógypedagógusok:
Moczokné Már Nikolett – gyógypedagógus
Rácz Kamilla – gyógypedagógus

Gyógypedagógiai asszisztens:
Molnár-Szabó Ildikó

Rendszergazda:
Takács Péter

Iskolatitkár:
Dr. Sztancsikné Tószegi Hajnalka

Technikai személyzet:
Nemes Elekné Marika néni – takarító
Vajas Istvánné Klárika néni – takarító
Szabó Sándor – portás