Közösségi szolgálat

Kedves Diákok!

A következő jogszabályok feltétlenül szükségesek a közösségi munka végzéséhez.

A „jogszabályok OFI” a jogszabályok részletes leiratát tartalmazza.

jogszabályok – OFI szerkesztése – letöltéshez kattints a szövegre

A „Jogszabályok –áttekintés” a tanulókra vonatkozó szabályok egyszerűsített, rövidített leírása.

A következő fájlokat otthon ki kellene nyomtatni, melyek a közösségi munka végzéséhez feltétlenül szükségesek!

Az együttműködési megállapodás első oldalát mindig két példányban nyomtassátok ki, a további oldalakat csak egy példányban. Ezeket előbb mindig a fogadó intézményben írassátok alá, majd ezt követően hozzátok be az iskolába aláírásra.

A „jel lap és szülői beleegyező” nyilatkozatot értelemszerűen töltsétek ki, majd a kitöltött dokumentumot adjátok le! E nélkül, valamint az együttműködési megállapodás hiánya esetén nem írhatók jóvá a teljesített órák.

A „napló” minden oldalát nyomtassátok ki a munka megkezdése előtt, valamint tanévenként alá kell irattani és bélyegeztetni. A naplót mindig vigyétek magatokkal a teljesítés helyszínére és 3. oldal utolsó oszlopánál a fogadó szervezettel midig írassátok alá a teljesített órákat.

Együttműködési szerződés letöltése – letöltéshez kattints a szövegre

Napló – letöltése