EFOP-3.1.9-17-2017-00004 – MAGISZTER MÁSODIK ESÉLY ÚJRATÖLTVE – A PROJEKT CÉLJAI

admindebrecen küldte be 2019. 12. 10., k - 12:12 időpontban

 

l

A projekt céljai

Közvetlen célunk:

 1. 32 fő tanköteles koron túli /iskolarendszerből lemorzsolódott, vagy iskoláját korábban elhagyó/ nappali, ill. esti tagozaton tanuló diák számára kívánunk komplex segítő szolgáltatási csomagot létrehozni, melynek támogatásával tanulóink sikeresen le tudnak érettségizni, valamint bővülnek szociális, gazdálkodási kompetenciáik a további életpályájuk építéséhez.
 1. Eddigi szolgáltatási kínálatunk bővítése, különös tekintettel a nyelvi és informatikai és az önálló életkezdéshez, pályakezdéshez szükséges kompetenciák kompetenciák elmélyítésére
 1. Újszerűpedagógiai módszerek /tevékenységpedagógia, drámapedagógia, élménypedagógia / és tanulásszervezési eljárások alkalmazásával segíteni a diákokat a tanulási folyamatban.
 1. A projektben résztvevő „belépő” pedagógusok /akik még nem vettek részt ilyen projektben/ felkészítése a programra, elsődlegesen a lemorzsolódás megelőzésére, a az iskolai kudarcok minimálisra csökkentésére, megfelelő motiválással.
 1. Tanórán és iskolán kívüli kulturális és közösségi programok, sport tevékenységek, tehetséggondozás, kirándulás.
 1. A diákok digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében ECDL tanfolyamok szervezése, vizsgáztatás, hiszen ezzel is segítenénk őket a későbbi munkavállalásban.
 1. Nyelvi kompetenciák fejlesztése, differenciált angol – német nyelvtanfolyamok indítása
 1. Középfokú nyelvvizsgára történő felkészítés.
 1. További együttműködés sikeresen működő Második Esély középfokú oktatási intézményekkel, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átvétele és átadása.

Közvetett célok:

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.

OM azonosító:200509

 1. A közvetlen célcsoport mellett minél több hátrányos helyzetű nehezen kezelhető fiatalt bevonni az oktatási programjainkba, növelni a belső igényt a tanulás és önművelés iránt.
 1. Pedagógusaink által elsajátított nevelési – oktatási módszerek széles körű alkalmazása. Mivel nevelőtestületünk jelentős része dolgozott az előző projektekben, általuk a szemlélet, az új módszerek alkalmazása kiterjeszthető az iskolánkba belépő új munkatársak körében.
 1. Célunk az érettségi vizsga megszerzésén túl olyan lehetőségek kiaknázása a diákok részére, mint az ECDL vizsga, vagy nyelvvizsga megszerzése. Iskolánk ECDL vizsgáztatási joggal rendelkezik. Nyelvtanáraink közül többen nyelvvizsgáztatnak, így a szakmai háttér adott a nyelvi kompetenciák fejlesztésére. A fenti lehetőségek kiaknázásával diákjaink nagyobb eséllyel készülhetnek tanulmányaik felsőfokon történő folytatására, illetve sikeresebbekké válhatnak a munkaszerzésben. A diákok szemléletének átformálása fontos cél, hiszen a tanáraik segítségével ki kell, hogy alakuljon bennük a permanens tanulás igénye. Rá kell vezetnünk a hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy csakis szorgalommal, folyamatos tanulással piacképes szakképzettség megszerzésével léphetnek előre. Csakis így lesznek képesek a hátrányban lévő roma származású fiatalok arra, hogy a velük szemben megfogalmazódott negatív sztereotípiák visszájára forduljanak.

Közvetett haszonélvezőként jelennek meg a diákok családja, családtagjai is. Fiataljaink jelentős százalékban a 8 osztályos általános iskola befejezésével, valamilyen középiskola tanulójaként folytatják tanulmányaikat, s általában 1-2 sikertelen év után kérik felvételüket a debreceni Magiszterbe. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az iskolaváltás okai leggyakrabban:

 • a tanulási kudarcok következtében kialakuló folyamatos sikertelenség
 • a nem megfelelő bánásmód
 • és 16 életévük betöltése után fegyelmi eljárás keretében kizárásra kerültek,
 • aszociális magatartás, rossz normatűrés,

Az ide beiratkozottak új esélyt kaphatnak a tanulásra, az érettségi megszerzésére. Lehetőséget kapnak az igazán tanulni vágyók a tanulmányi idő megrövidítésére is, amivel sokan élnek. /egy tanév alatt két évfolyam elvégzése osztályozó vizsgákkal / A siker, az iskolához és a tanárokhoz való kötődés, a sikeres érettségi, a továbbtanulás, vagy az elhelyezkedés, a hosszú távú munkavállalás és fizetés az egész család életminőségére kihat.

j