Dolgozók

admindebrecen küldte be 2019. 11. 28., cs - 11:58 időpontban

Vezetőség

Hadobás Istvánné – intézményvezető

Palatinus-Kelemen Andrea – intézményvezető-helyettes

 

Pedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek

 

Dr. Farkas Oszkár                 -           biológia-fizika szakos középiskolai tanár                

Dr. Krakompergerné Aros Adrienn   biológia szakos középiskolai tanár

Erdei Tamás                           -           rajz és vizuális kultúra - művészetek tanár

Fekete Ildikó                          -           földrajz szakos tanár

Galgon Ferenc                        -           matematika szakos középiskolai tanár

Haller Judit                            -           gyógypedagógus

Kissné Galuska Anikó           -           ének-zene szakos tanár

Krizsóné Kőházi Andrea Ilona          informatika szakos középiskolai tanár

Moczokné Már Nikolett         -           gyógypedagógus

Palatinus-Kelemen Andrea                magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár

Pappné Juhász Enikő             -           magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Pusztai Mártonné                   -           történelem szakos középiskolai tanár

Ráthonyi Attila                      -           testnevelés szakos középiskolai tanár

Sándor József Bence                          magyar nyelv és irodalom - történelem –

emberismeret és etika szakos középiskolai tanár

Serényi Zoltán                        -           fizika-kémia szakos középiskolai tanár

Szentirmai Péter                     -           német nyelv szakos középiskolai tanár

Vass-Koi Viktória                  -           angol nyelv szakos középiskolai tanár

Végh-Radócz Zsuzsanna       -           angol nyelv szakos középiskolai tanár

Tőzsér-Dézsán Enikő              -           testnevelés szakos középiskolai tanár

 

Rendszergazda

Takács Péter

 

Titkárság

Fazekas Katalin                      -           iskolatitkár

 

Technikai személyzet

Nemes Elekné Marika néni   -           takarító

Vajas Istvánné Klárika néni  -           takarító

Szabó Sándor                         -           portás